CONDICIONS GENERALS D'ÚS

Condicions generals d’ús per al web de ONLINE VIRTUAL OFFICE,S.L. cacplus.com.

CACPLUS es una marca de  ONLINE VIRTUAL OFFICE, S.L.  amb domicili en Rambla de Catalunya, Barcelona amb CIF B65801979 posa a disposició al seu lloc web cacplus.com determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.

Les presents condicions generals regeixen únicament i exclusivament l’ús del lloc web de CACPLUS per part dels USUARIS que accedeixin al mateix. Les presents condicions generals se li exposen a l’usuari al lloc web cacplus.com en totes i cada una de les pàgines i cada vegada que un USUARI introdueix les seves dades als formularis existents, que les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d’Internet, no podent l’usuari introduir les seves dades efectivament sense que s’hagi produït aquesta acceptació.

ONLINE VIRTUAL OFFICE, S.L. està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, el 17 de maig de 2012.

L’accés al lloc web de CACPLUS implica sense reserves l’acceptació de les presents condicions generals d’ús que l’usuari afirma comprendre en la seva totalitat. L’USUARI es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s’ofereixen en el mateix per a la realització d’activitats contràries a la llei i a respectar a tota hora les presents condicions generals

PRIMERA. – CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

1.1. – La utilització del lloc web de CACPLUS no comporta l’obligatorietat d’inscripció de l’usuari, llevat de si aquest USUARI desitgi utilitzar la base de dades d’articles existents en cacplus.com on serà precís que es registri cobrint un formulari bàsic, aquesta subscripció es regirà per les condicions generals específiques. Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’usuari a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual etc. Expressament CACPLUS prohibeix els següents:

1.1.1. – Realitzar accions que puguin produir al lloc web o a través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes de CACPLUS o a tercers.

1.1.2. – Realitzar sense l’autorització deguda qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, la tramesa de correus massius (“spaming”) o tramesa de grans missatges a fi de bloquejar servidors de la xarxa (“correu bombing”)

1.2. – CACPLUS podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals- veure clàusula cinquena.

SEGONA. – CONTINGUTS: Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclòs per:

2.1. – CACPLUS utilitzant fonts internes i externes de manera que CACPLUS únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

2.2. – CACPLUS es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu lloc web.

TERCERA. – DRETS D’AUTOR I MARCA. – CACPLUS informa que el lloc web cacplus.com els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web es troba plenament protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits llevat de consentiment exprés de CACPLUS. CACPLUS utilitza fonts externes per a l’elaboració dels seus continguts en determinades ocasions i també estableix links o hiperenllaços a articles o informacions de tercers citant sempre la font. El legítim titular dels drets d’autor d’aquestes informacions així incloses podrà sol·licitar en qualsevol moment l’eliminació de les referències referides.

QUARTA. – JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE. – Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Barcelona renunciant expressament l’usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

QUINTA: En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. CACPLUS podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos llevat de reconeixement exprés per part de CACPLUS.